30.4.21

shine a light

shine a light  |  foto van plastic verpakking op papier op lichtbak
digitaal licht bewerkt  |  origineel 16 mp  |  aha 300421

When I'm tired and all alone, Lord, shine a light on me
And when I'm lonesome as can be, Lord, shine a light on me

Jason Pierce (Spiritualized; Lazer Guided Melodies) 1991

foto plastic verpakking op lichtbak  |  close up  |  origineel 24 mp  |  aha 300421